Du er her. Vestsjællands Jagtforening > Om foreningen > Gaveregulativ

Top_Logo.png

 

Gaveregulativ for Vestsjællands Jagtforening

Dette regulativ beskriver i hvilke situationer, at foreningen giver en gave til et ordinært medlem, repræsentant i Jægerrådet fra egen forening, og til et bestyrelsesmedlem.

Gaver eller anden erkendtlighed til foredragsholdere, i forbindelse med receptioner hos samarbejdspartnere, i forbindelse med besøg, præmier til konkurrencer eller anden præmiering, og lignende anliggender, besluttes af bestyrelsen af foreningen.

Der gives gave til ordinære medlemmer i tilfælde af:

Anliggende                                                                           Gave størrelse

Jubilæer af forbundet (følger forbundets tildeling)     Diplom og nål betales af foreningen

Tildeling af hædersbevisninger                                        Vingave – ca. 150 kr.

Æresmedlemmers runde fødselsdage fra 60 år.           Vingave – ca. 150 kr.

(Foreningen betaler æresmedlemmers årlige kontingent. Æresmedlemmer betaler selv for forplejning, deltagergebyrer og lign. ved arrangementer i foreningen)

Der gives gave til medlemmer af bestyrelsen, suppleanter, og egen repræsentant i Jægerrådet.

Anliggende                                                                             Gave størrelse

Jubilæer af forbundet (følger forbundets tildeling)      Diplom og nål betales af foreningen

Tildeling af hædersbevisninger                                          Vingave – ca. 150 kr.

Udtrædelse af bestyrelsen eller Jægerråd.                       Vingave – ca. 150 kr.

Suppl. udtrædelse af bestyrelsen eller Jægerråd            Vingave – ca. 150 kr.

( Vingave ved udtrædelse gives kun såfremt at bestyrelsesmedlemmet eller suppleanten har siddet i mindst 2 år)

Gaveregulativet vedtaget på bestyrelsesmøde d. 17.8.2017.

Senest revideret på bestyrelsesmøde d. 30.8.2018.