Top_Logo.png

Der er indkaldt til ordinær generalforsamling via bladet Jæger i foreningsmeddelser.

Generalforsamlingen finder sted 20.september 2018 kl. 19:00 Lynglodden 4, 4400 Kalundborg. Der er spisning fra kl 18 og generalforsamling starter kl 19. 
Husk tilmelding til spisning inden torsdag d.13.september til formand Hans Henrik på hans7913@gmail.com eller 28710597 
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen og indkomne forslag vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

Referater generalforsamlinger

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/