Top_Logo-hvid.jpg

Indkommet forslag til generalforsamlingen torsdag d. 20.9.2018.

Forslag A - Vedtægtsændring

Ordlyd i foreningens vedtægter under punkt 7. Ordinær generalforsamling

Punkt 7.4. Dagsorden skal omfatte følgende punkter:

8.: Valg af suppleanter

Følgende nye punkt ønskes indført i foreningens vedtægter vedrørende valg af suppleanter:

Punkt 10 Bestyrelsen

10.10 Den til enhver tid valgte bestyrelse kan selvstændigt vælge en suppleant til bestyrelsen hvis der i perioden mellem 2 generalforsamlinger bliver en ledig plads som bestyrelsessuppleant. Den af bestyrelsen valgte suppleant er kun valgt frem til førstkommende generalforsamling.

Motivation:

Bestyrelsen ønsker denne mulighed indført i vedtægternesåledes at der er mulighed for at få fyldt en tom plads i bestyrelsen ud, mellem 2 generalforsamlingersåfremt at en plads måtte blive ledig.

Foreningen har et højt aktivitetsniveau og har brug for at bestyrelsen er intakt. 

Forslagsstiller: Bestyrelsen

______________________________________________________________

Forslag B:

Fremtidig udsendelse af post og medlemsblade til medlemmer.

Medlemsblad for år 2020 udsendes på normal vis pr. post.
At der i fremtiden ikke pr automatik udsendes medlemsblad til foreningens medlemmer
Bladet vil blive udsendt som PDF fil til de medlemmer som har oplyst deres mailadresse.
Bladet laves fysisk og vil desuden kunne ses/hentes på hjemmesiden.
Hvis man ønsker bladet tilsendt pr. post kan dette ske mod at der betales for porto (ca. 20 kr.) pr blad. 
Medlemsbladet vil kunne afhentes på 3-4 udvalgte fysiske adresser, eller man vil kunne få det udleveret ved foreningens arrangementer.
Meddelelser vil i fremtiden så vidt muligt udsendes pr mail, sms og oplyses på hjemmesiden.

Motivation:

Det er blevet meget dyrt at sende post/breve i Danmark, og alene i sidste regnskabsperiode brugte vores forening ca. 7.500 kr. til køb af porto. Vi ønsker at nedbringe denne udgift således at vi kan bruge pengene til andre formål/aktiviteter.

Forslagsstiller: Bestyrelsen

______________________________________________________________

 

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/