Velkommen til vores hjemmeside

Top_Logo.png

 Modtager af Jægerprisen 2018

(tidligere årets jagtforening)

Næste arrangementer:

Kom til jagtpolitisk aften

Kom til jagtpolitisk aften torsdag d. 25.4.2024 kl.
19.00-22.00.
Jægerråd Kalundborg afholder i samarbejde med Vestsjællands Jagtforening dette spændende
arrangement.
Arrangementet afholdes i Vestsjællands Jagtforenings klubhus, Lynglodden 4, 4400 Kalundborg.
Tilmelding er nødvendig af hensyn til planlægning. Der er plads til 40 deltagere, og det er først til mølle.
Tilmelding skal ske til Formand for Vestsjællands Jagtforening Hans Henrik Lund-Madsen på mail
hans7913@gmail.com, man er tilmeldt når man har modtaget bekræftelse. Medlemsnummer af
Danmarks Jægerforbund skal oplyses ved tilmelding sammen med navn.
Sidste frist for tilmelding er søndag d. 21.4.2024.
Hvis mødet aflyses grundet mangel på tilmeldinger vil man modtage besked via mail.
Arrangementet er gratis at deltage i. Der vil blive serveret kaffe og kage.
Arrangementet er kun for medlemmer af Danmarks Jægerforbund som er bosat i Kalundborg
Kommune.

Oplæg til aftenens emner:
Jagten er afhængig af befolkningens holdning til jagt. Derfor har vi alle sammen en vigtige rolle, for når
veluddannede og dannede jægere udøver godt jægerhåndværk, påvirker vi den samlede befolknings
holdning til jagt positivt.
Jagten på flere arter er truet af forringede eller manglende levesteder, og mangel på data for
bestandsovervågning, der kan bevise jagtens bæredygtighed. Heldigvis er der mange muligheder for at
integrere terrænpleje i driften af jorden og det er en god forretning for landmanden, og vi har
systemerne til dataindsamling – vi skal bare blive bedre til at bruge dem.

Jægernes sammenhold er det bedste middel til en effektfuld og målrettet interessevaretagelse for
jagten sag. Jo flere vi står sammen, jo stærkere og mere indflydelsesrige er vi. Her er samarbejde med
andre grønne organisationer, om det vi kan være enige om, særdeles effektfuldt for at nå en rig natur
med velfungerende levesteder og masser af vildt, der giver mulighed for bæredygtig jagt.

Det internationale samarbejde om jægernes interesser, som Danmarks Jægerforbund også er en del
af, vil vi også komme ind på denne aften.

Kom og mød Niels Søndergaard, jagtfaglig chef i Danmarks Jægerforbund og hør om jagtens
udfordringer, vigtigheden af interessevaretagelse og samarbejde mellem jægerne og de andre
naturbrugere.

cover.jpg

Lydighed og apportering forsommer 2024

Dette er holdet for ung hund med grunddressuren på plads og for øvede hunde. Der bruges både dummyer og vildt alt efter hundenes formåen.

Start: torsdag d. 4. april kl. 19:00 
Afslutning: med grillpølser og drikkelse
Sted: Vandværksvej 12, 4281 Gørlev og evt. andre steder
Pris medlem: kr. 450,-  for 5 gange incl. afslutning
Pris ikke medlem: kr. 550,- for 5 gange incl. afslutning
Ved tilmelding oplyses: Navn, telefonnummer og mail samt hunderace og niveau.
Tilmelding til Dan på 20320109 eller mail dpdandidan@gmail.com

Lokale arrangementer

Husk at kigge på datoen for arrangementet
25.04.2024
Kom til jagtpolitisk aften torsdag d. 25.4.2024 kl. 19.00-22.00. Jægerråd Kalundborg afholder i samarbejde med...

Nyheder fra Danmarks Jægerforbund

12. apr. 2024
Med et selvstændigt medlemskab af verdens største naturbeskyttelsesorganisation sikrer DJ sig adgang til politiske drøftelser om f.eks. rødlister på globalt plan.
11. apr. 2024
Et stort internationalt studie gør op med myten om, at et industrialiseret og ensartet landbrug er den eneste måde at sikre fødevare til alle.
11. apr. 2024
Den danske naturbeskyttelse og naturgenopretning er nu helt afhængig af, at folketinget og regeringen træffer de nødvendige beslutninger.
9. apr. 2024
Sidste frist for indberetning af vildtudbytte og betaling af jagttegnsafgift var 1. april. Ønsker du at forny dit jagttegn for endnu en sæson, er vi inde i overtid.
9. apr. 2024
Droner med varmefølsomt kamera kan både redde liv og være et vigtigt redskab til bestandstælling.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/