Velkommen til vores hjemmeside

Top_Logo.png

 Modtager af Jægerprisen 2018

(tidligere årets jagtforening)

Næste arrangementer:

Apporteringstræning  2023:

Dette er holdet hvor vi pudser formen af inden jagtsæsonen starter for alvor. Her er træning for de hunde hvor grunddressur er på plads og hunden er klar til at komme med på jagt hvis der er hunde til det. Her apporteres som udgangspunkt vildt, ellers vil der blive lavet hold til dem der ikke er klar til det endnu.


Start: torsdag d. 10. august kl. 19:00
Mødested: Mellemvangsvej 65, 4400 Kalundborg
Afslutning: torsdag d. 7. september kl. 19:00 med grillpølser og en øl eller vand
Sted:  Kalundborg
Pris medlem:  kr. 450,-  
Pris ikke medlem: kr. 575,-
Ved tilmelding oplyses: Navn, telefonnummer og mail samt hunderace og niveau.
Tilmelding til Dan på 20320109 eller mail dpdandidan@gmail.com

Generalforsamling 2023

Der bliver indkaldt til ordinær generalforsamling via foreningsmeddelser på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside, i kalender, på Vestsjællands Jagtforenings egen hjemmeside og Facebook.

Næste generalforsamlingen finder sted  14. september 2023 kl. 19:00.  Der er spisning fra kl 18 og selve generalforsamling starter kl 19. 
Husk tilmelding senest 11. september til spisning som er gratis til formand Hans Henrik på hans7913@gmail.com eller 28710597 
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen og indkomne forslag vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent.

2.   Valg af stemmetællere (hvis dirigenten finder det nødvendigt)

3.   Formandens beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling.

4.   Beretninger fra udvalg

5.   Fremlæggelse af, det af revisorerne gennemgåede, årsregnskab til godkendelse.

6.   Indkomne forslag

7.   Fastlæggelse af kontingent for år 2024.

8.   Valg af formand – (ikke på valg i år 2023)

9.   Valg af bestyrelsesmedlemmer

10. Valg af suppleanter

11. Valg af revisorer

12. Valg af revisorsuppleant

13. Eventuelt 

·     uddeling af jubilæumsdiplomer

Lokale arrangementer

Husk at kigge på datoen for arrangementet

Nyheder fra Danmarks Jægerforbund

21. sep. 2023
Så overvej at invitere DJ's miljøkonsulent med ud på en kigger. Vi er nemlig i gang med at indsamle viden, erfaringer og gode ideer til inspiration for andre.
21. sep. 2023
Nye feltundersøgelser af fugle i Østersøen viser, at ikke én eneste havde hagl i kroppen. Årsagen kan bl.a.findes i bedre uddannede jægere i dag end for 25 år siden.
20. sep. 2023
Riffelskytternes forbundsmesterskab løb af stablen den 17. september på Ulfborg Skyttecenter. Der blev leveret resultater i særklasse.
20. sep. 2023
Sammen med andre interessenter var DJ i fredags inviteret til workshop i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
20. sep. 2023
Faldvildtovervågningen indsamler blodprøver fra rådyr for at undersøge dem for blodbårne infektioner. Vil du hjælpe til med projektet, hører de gerne fra dig.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/