Velkommen til vores hjemmeside

Top_Logo.png

 Modtager af Jægerprisen 2018

(tidligere årets jagtforening)

Næste arrangementer:

skydebio.jpg

Tag med Vestsjællands Jagtforening i skydebiograf

Vestsjællands Jagtforening vil gerne invitere dig på en tur i skydebiograf. Det er sjov og udfordrende skydning til løbende vildt. Her er der mulighed for at skyde alt lige fra elefanter til de lynhurtige vildsvin.

Det praktiske:

Hvad koster det? Foreningen betaler baneleje men du må selv betale patroner (forvent 50-100 stk)

Hvor er det henne? Adressen er Roholmsvej 4D, 2620 Albertslund. Vi anbefaler at lave samkørsel.

Hvornår er det? Onsdag d. 13. november kl. 19-20

Bindende tilmelding senest 1. november ved udeblivelse koster det kr. 200,-

Begrænset antal pladser. Først til mølle. Tilmelding til Peter Søllested på peter.soellested@gmail.com eller 21330078.

Generalforsamlingen 26. september 2024 kl. 19:00.  Spisning kl 18.

Der bliver indkaldt til ordinær generalforsamling via foreningsmeddelser på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside, i kalender, på Vestsjællands Jagtforenings egen hjemmeside og Facebook.

Næste generalforsamlingen finder sted  26. september 2024 kl. 19:00.  Der er spisning fra kl 18 og selve generalforsamling starter kl 19. 
Husk tilmelding senest 11. september til spisning som er gratis til formand Hans Henrik på hans7913@gmail.com eller 28710597 
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen og indkomne forslag vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

Dagsorden:
1.   Valg af dirigent.
2.   Valg af stemmetællere (hvis dirigenten finder det nødvendigt)
3.   Formandens beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling.
4.   Beretninger fra udvalg
5.   Fremlæggelse af, det af revisorerne gennemgåede, årsregnskab til godkendelse.
6.   Indkomne forslag
7.   Fastlæggelse af kontingent for år 2025.
8.   Valg af formand – Hans Henrik Lund-Madsen (Genopstiller ikke)
Der har i skrivende stund ikke meldt sig en kandidat på banen
9.   Valg af bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af suppleanter
11. Valg af revisorer
12. Valg af revisorsuppleant
13. Eventuelt 
·     uddeling af jubilæumsdiplomer

Lokale arrangementer

Husk at kigge på datoen for arrangementet
26.09.2024
Der bliver indkaldt til ordinær generalforsamling via foreningsmeddelser på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside, i kalender,...
13.11.2024
Vestsjællands Jagtforening vil gerne invitere dig på en tur i skydebiograf. Det er sjov og udfordrende skydning til løbend...

Nyheder fra Danmarks Jægerforbund

18. jul. 2024
Iltsvind, fedtemøg, døde krabber i lange baner og undervandsoptagelser af død havbund skræmmer de fleste.
16. jul. 2024
FM i Jægersporting 2024 ændres tilbage til kun at blive afholdt over én dag, nemlig lørdag den 7. september 2024.
15. jul. 2024
Har du en insektvold på reviret, sikrer den bedre betingelser for fødeemner til vildtet og bidrager til biologisk bekæmpelse af skadedyr i markafgrøden, mv.
12. jul. 2024
Siden 1982 har den berømte Widtsköfle buk fra Sverige været den største kendte opsats fra råbuk. Den er nu blevet overhalet – to gange!
11. jul. 2024
Over de sidste 20-30 år har vi ikke koncentreret os om, hvordan det så ud under havoverfladen. Resultatet er, at miljøet i de kystnære områder er presset i bund.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/