Velkommen til vores hjemmeside

Top_Logo.png

 Modtager af Jægerprisen 2018

(tidligere årets jagtforening)

Det nye blad er udkommet for sæson 21/22

Klik for at se det nye medlemblad med aktiviteter

Næste arrangementer:

Ordinært årsmøde i Kalundborg Jægerråd

Husk der er indkaldt til ordinært årsmøde i Kalundborg Jægerråd via bladet Jæger på Fugledegård, Bakkendrupvej 28, 4480 St. Fuglede 13/1-22 kl 19:00

Dagsorden iflg. Danmarsk Jægerforbunds vedtægter og der ud over kommer begge kandidater til hovedbestyrelses posten og præsentere sig. Kalundborg Jægerråd byder på kaffe, øl og vand. Vi ses til en hyggelig aften.

Tilmelding til Holger Christensen på mail:christensenholger1@gmail.com eller telefon 51742413

§ 15 Ordinært årsmøde i de enkelte jægerråd

Ordinært årsmøde afholdes senest fire uger inden det ordinære kredsmøde.

Stk. 2. Indkaldelse med angivelse af dagsorden til årsmødet sker gennem Jægerforbundets medlemsblad senest fire uger før mødet.

Stk. 3. Forslag kan fremsættes af bestyrelsen i jægerrådet og af medlemmer, der har bopæl i kommunen eller er medlem af en forening i kommunen.
Forslag, som ønskes behandlet på mødet, og som ikke fremsættes af bestyrelsen i jægerrådet, skal skriftligt være formanden for jægerrådet i hænde senest tre uger før årsmødet.

Stk. 4. Jægerrådets bestyrelse kan vedtage særlige regler for opstilling af kandidater til formandsposten.

Stk. 5. Forslag og kandidater i henhold til § 15, stk. 3 og 4, skal offentliggøres på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside under foreningsmeddelelser senest 7 dage før årsmødet.

Stk. 6. Dagsordenen skal som minimum omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke
  3. Valg af formand
  4. Orientering om bestyrelsens sammensætning
  5. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse (kun i valgår)
  6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. Indstillinger i henhold til pkt. 5 og 6 skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet, idet kredsformanden dog kan vedtage en mere vidtgående indstillingsprocedure.
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

Trofæaften i Vestsjællands Jagtforening

Vi har inviteret vildtkonsulent hos Naturstyrelsen Vestsjælland til at komme og fortælle os om hvad der rører sig i lokalområdet med interesse for jægerne.

Udover besøget af Henrik, vil vi traditionen tro kåre følgende:

• Årets danske buk
• Årets filurbuk
• Årets udenlandske buk
• Årets udenlandske trofæ (som ikke er buk)

Medbring jeres trofæer og spændende fortællinger om hvordan I nedlagde jeres vildt, så vi alle kan få en aften med flotte trofæer og gode jagthistorier.

Der vil være mulighed for at spise med fra kl. 18.15-19. Du skal angive ved tilmelding, hvis du vil spise med. Maden koster 50,- kr., og derudover kan du selvfølgelig købe øl/vand af foreningen.

Tilmelding senest d. 27. januar år 2022 til Hans Henrik Lund-Madsen på
mail: hans7913@gmail.com eller tlf. 2871 0597

27655268_10154768621469058_5389659794500559179_n.jpg

Lokale arrangementer

Husk at kigge på datoen for arrangementet
03.02.2022
Vi har inviteret vildtkonsulent hos Naturstyrelsen Vestsjælland til at komme og fortælle os om hvad der rør...
06.02.2022
• Lydighedstræning På dette kursus trænes almindelig lydighed for hunde af alle racer og i alle aldre. I...
08.03.2022
Vi kender det alle sammen. Der ligger altid lige et stykke vildt nederst i fryseren, som vi har overset. Det kan være...
07.04.2022
• Apportering forsommer 2022 Dette er holdet for ung hund med grunddressuren på plads og for øvede hunde. Der b...
10.05.2022
I år besøger vi det smukke Algistrup Gods, der ligger ved Føllenslev på Vestsjælland. Algistrup e...

Nyheder fra Danmarks Jægerforbund

17. jan. 2022
Hvert år holder lokale jagtforeninger fællesjagter, hvor man møder nye mennesker. Det er aktiviteter der binder folk sammen - i dette tilfælde også på tværs af våbenarter.
14. jan. 2022
Deltag i vores fotokonkurrence og vind præmier. Hver måneds vinder går videre til konkurrencen om at blive årets foto i Jæger.
14. jan. 2022
Debatindlæg: EU er alt for fodslæbende, når det gælder om at implementere ny viden og sikre miljøet mod negativer effekter fra pesticider.
13. jan. 2022
Lørdag den 22. januar 2022 inviteres alle, der har jagt på Djursland, for tredje år i træk til at deltage i en bevægelsesjagt med start klokken 10.00.
12. jan. 2022
Nyt system gør det muligt for jagtforeningerne at kommunikere direkte ud til de nye jægere. Det gør det lettere at informere om arrangementer og hjælpe nyjægerne i gang.

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/