Velkommen til vores hjemmeside

Top_Logo.png

 Modtager af Jægerprisen 2018

(tidligere årets jagtforening)

Årsmøde Jægerråd Kalundborg

Kære Alle
Aflysning af Årsmøde Kalundborg Jægerråd mandag den 11. Januar 2021
På grund af corona-situationen er det ikke muligt at holde årsmødet på en forsvarlig måde og Repræsentantskabsmødet er flyttet til den 18.september
 
Ny dato: 14. april 2021.
Fugledegård, Bakkendrupvej 28, 4480 St.Fuglede Kl. 19.00-22.00
Dagsordenen står i Jæger medlemsblad side 15 Januar 2021
Pkt. 3 Valg af formand: vil blive gennemført, da det ikke var præciseret i indkaldelsen 2020. Dog kun gældende for en 3 årig periode.
Er du interesseret i at stille op som formand for jægerråd Kalundborg så kontakt Hans Henrik så vi kan få meldt dit kandidatur hurtigst muligt.
 
TILMELDING til mødet pga. corona til Holger på mail christensenholger1@gmail.com eller til Sven Erik på 40785923

Næste arrangementer:

 

De kommende arrangementer i Vestsjællands Jagtforening forsøges gennemført så vidt det er muligt i forhold til covid-19 restriktioner. Derfor vil vi gerne opfordre jer til at melde til arrangementerne, så har vi nemlig meget nemmere ved at holde jer opdateret om evt. aflysninger eller ny dato for arrangementet.

Af kommende arrangementer kan nævnes:

NY DATO Hundetræning start søndag d. 14. marts NY DATO

Lav dine egne grillpølser af vildt d. 16. marts

Kursus i vildtsygdomme og hygiejne (dato ikke fastsat)

Forårstur til Naturpark Åmosen d. 15. april

Se hele programmet og hvem du skal melde til her.

F6836B4C-263F-47CE-AF44-BECC4FA272E5.jpeg

Medlemsblad forår 2021

Lokale arrangementer

Husk at kigge på datoen for arrangementet
22.09.2021
Kursus i vildtsygdomme og hygiejne Dette kursus opfylder lovkravene i EU forordning 853/2004, og giver autorisation til v...

Nyheder fra Danmarks Jægerforbund

9. jun. 2021
Pinselørdag var jeg med fuldt læsset bil på vej til den årlige sommerlejr med de børn, jeg er spejderleder for. Halvvejs ringede en ven, der er rågereguleringsjæger.
9. jun. 2021
Jægernes lokale engagement gør en forskel. Et godt eksempel var det årlige repræsentantskabsmøde i Friluftsrådets nordsjællandske afdeling, hvor jægerne mødte talstærkt op.
8. jun. 2021
Har du opsat ducktubes, shelters eller redekasser til ænder, og kunne du tænke dig at bidrage med viden, som kan forbedre forholdene for vores ynglefugle?
7. jun. 2021
FM i kombineret jægerskydning er vokset; nu er også buen kommet med som våbentype, og det gav ekstra kolorit blandt skytterne – både dem med og uden buecertifikat.
7. jun. 2021
På torsdag den 10. juni afholder Vildtforvaltningsrådet sit næste møde. Blandt emnerne på dagsordenen er udsætning af fuglevildt, jagttidsrevision, mv.

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/