Velkommen til vores hjemmeside

Top_Logo.png

 Modtager af Jægerprisen 2018

(tidligere årets jagtforening)

Årsmøde Jægerråd Kalundborg

Kære Alle
Aflysning af Årsmøde Kalundborg Jægerråd mandag den 11. Januar 2021
På grund af corona-situationen er det ikke muligt at holde årsmødet på en forsvarlig måde og Repræsentantskabsmødet er flyttet til den 18.september
 
Ny dato: 14. april 2021.
Fugledegård, Bakkendrupvej 28, 4480 St.Fuglede Kl. 19.00-22.00
Dagsordenen står i Jæger medlemsblad side 15 Januar 2021
Pkt. 3 Valg af formand: vil blive gennemført, da det ikke var præciseret i indkaldelsen 2020. Dog kun gældende for en 3 årig periode.
Er du interesseret i at stille op som formand for jægerråd Kalundborg så kontakt Hans Henrik så vi kan få meldt dit kandidatur hurtigst muligt.
 
TILMELDING til mødet pga. corona til Holger på mail christensenholger1@gmail.com eller til Sven Erik på 40785923

Næste arrangementer:

 

De kommende arrangementer i Vestsjællands Jagtforening forsøges gennemfør så vidt det er muligt i forhold til covid-19 restriktioner. Derfor vil vi gerne opfordre jer til at melde til arrangementerne, så har vi nemlig meget nemmere ved at holde jer opdateret om evt. aflysninger eller ny dato for arrangementet.

Af kommende arrangementer kan nævnes:

Hundetræning start søndag d. 7. februar

Lav dine egne grillpølser af vildt d. 16. marts

Kursus i vildtsygdomme og hygiejne (dato ikke fastsat)

Forårstur til Naturpark Åmosen d. 15. april

Se hele programmet og hvem du skal melde til her.

F6836B4C-263F-47CE-AF44-BECC4FA272E5.jpeg

Medlemsblad forår 2021

Lokale arrangementer

Husk at kigge på datoen for arrangementet
07.02.2021
• Lydighedstræning De kommende arrangementer i Vestsjællands Jagtforening forsøges gennemfør så...
16.03.2021
De kommende arrangementer i Vestsjællands Jagtforening forsøges gennemfør så vidt det er muligt i forh...
15.04.2021
Forårstur Naturpark Åmosen 2021 I år 2021 besøger vi det smukke landskab i Naturpark Åmosen i vo...
22.09.2021
Kursus i vildtsygdomme og hygiejne Dette kursus opfylder lovkravene i EU forordning 853/2004, og giver autorisation til v...

Nyheder fra Danmarks Jægerforbund

13. jan. 2021
I et debatindlæg i Jyllands-Posten skyder Hans Meltofte fra DOF’s hovedbestyrelse en bredside af mod jagten i Danmark. Debatindlægget rummer en del urigtige påstande, men afspejler ellers DOF’s syn på jagten i Danmark. I bund og grund…
12. jan. 2021
Jakob Bergmann Nielsen tager os en tur med ud i marken - til ét af vores markvildtslaug, som har fået rådgivning til bl.a. pleje af markvildtet.
12. jan. 2021
Gode gerninger i naturen kan være en måde at holde gang i foreningens aktiviteter. Friluftsrådet opfordrer medlemmerne og deres børn til at deltage.
11. jan. 2021
Projekt fokuserer på rehabilitering og forebyggelse af stress via oplevelser i naturen, og kan overføres til organisationer og kommuner landet over.
8. jan. 2021
Danmarks Jægerforbund kan fortsat udbyde de såkaldt korte uddannelser. f.eks. jagttegnskursuslærere, flugtskydningsinstruktører og riffelinstruktører.

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/