Lokale arrangementer

De kommende arrangementer i Vestsjællands Jagtforening forsøges gennemfør så vidt det er muligt i forhold til covid-19 restriktioner. Derfor vil vi gerne opfordre jer til at melde til arrangementerne, så har vi nemlig meget nemmere ved at holde jer opdateret om evt. aflysninger eller ny dato for arrangementet.

Husk at kigge på datoen for arrangementet
2. sep. 2021
Torsdag d. 2. september 2021 kl. 19 afholdes vores generalforsamling i klubhuset på Lynglodden 4, 4400 Kalundborg. ...
22. sep. 2021
Kursus i vildtsygdomme og hygiejne Dette kursus opfylder lovkravene i EU forordning 853/2004, og giver autorisation til v...

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/