Velkommen til vores hjemmeside

Top_Logo.png

 Modtager af Jægerprisen 2018

(tidligere årets jagtforening)

Næste arrangementer:

Apporteringstræning  2023:

Dette er holdet hvor vi pudser formen af inden jagtsæsonen starter for alvor. Her er træning for de hunde hvor grunddressur er på plads og hunden er klar til at komme med på jagt hvis der er hunde til det. Her apporteres som udgangspunkt vildt, ellers vil der blive lavet hold til dem der ikke er klar til det endnu.


Start: torsdag d. 10. august kl. 19:00
Mødested: Mellemvangsvej 65, 4400 Kalundborg
Afslutning: torsdag d. 7. september kl. 19:00 med grillpølser og en øl eller vand
Sted:  Kalundborg
Pris medlem:  kr. 450,-  
Pris ikke medlem: kr. 575,-
Ved tilmelding oplyses: Navn, telefonnummer og mail samt hunderace og niveau.
Tilmelding til Dan på 20320109 eller mail dpdandidan@gmail.com

Generalforsamling 2023

Der bliver indkaldt til ordinær generalforsamling via foreningsmeddelser på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside, i kalender, på Vestsjællands Jagtforenings egen hjemmeside og Facebook.

Næste generalforsamlingen finder sted  14. september 2023 kl. 19:00.  Der er spisning fra kl 18 og selve generalforsamling starter kl 19. 
Husk tilmelding senest 11. september til spisning som er gratis til formand Hans Henrik på hans7913@gmail.com eller 28710597 
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen og indkomne forslag vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent.

2.   Valg af stemmetællere (hvis dirigenten finder det nødvendigt)

3.   Formandens beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling.

4.   Beretninger fra udvalg

5.   Fremlæggelse af, det af revisorerne gennemgåede, årsregnskab til godkendelse.

6.   Indkomne forslag

7.   Fastlæggelse af kontingent for år 2024.

8.   Valg af formand – (ikke på valg i år 2023)

9.   Valg af bestyrelsesmedlemmer

10. Valg af suppleanter

11. Valg af revisorer

12. Valg af revisorsuppleant

13. Eventuelt 

·     uddeling af jubilæumsdiplomer

Lokale arrangementer

Husk at kigge på datoen for arrangementet

Nyheder fra Danmarks Jægerforbund

29. sep. 2023
Et fagligt notat om ulvens bevaringsstatus i Danmark, som netop er udkommet, forholder sig udelukkende til bestandens bæreevne ud fra et biologisk perspektiv.
29. sep. 2023
Får ænderne virkelig dårlig kondition og dermed ringere betingelser for ynglesucces pga. jagt? Det kan vi kun undersøge ved at indsamle data fra de nedlagte fugle.
29. sep. 2023
Torsdag og fredag i denne uge lagde Vildtforvaltningsrådet vejen forbi Jagtens Hus på Kalø.
29. sep. 2023
Jagten på edderfugl går ind den 1. oktober, men husk at være OBS på fredninger visse steder. Se kortet og få overblik her.
28. sep. 2023
DJ inviterer medlemmerne til møder om vildtforvaltning og jagttidsrevision. Hen over efteråret afholdes der møder i alle kredse. Se datoer og dagsorden her og tilmeld dig nu.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/