Top_Logo.png

Der bliver indkaldt til ordinær generalforsamling via foreningsmeddelser på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside, i kalender, på Vestsjællands Jagtforenings egen hjemmeside og Facebook.

Næste generalforsamlingen finder sted  september 2023 kl. 19:00.  Der er spisning fra kl 18 og selve generalforsamling starter kl 19. 
Husk tilmelding til spisning som er gratis til formand Hans Henrik på hans7913@gmail.com eller 28710597 
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen og indkomne forslag vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

Indkomne forslag

Referater tidligere generalforsamlinger

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/