Top_Logo.png

Der bliver indkaldt til ordinær generalforsamling via bladet Jæger i foreningsmeddelser, på hjemmeside og Facebook.

Næste generalforsamlingen finder sted september 2022 kl. 19:00.  Der er spisning fra kl 18 og generalforsamling starter kl 19. 
Husk tilmelding til spisning til formand Hans Henrik på hans7913@gmail.com eller 28710597 
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen og indkomne forslag vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

Indkomne forslag

Referater tidligere generalforsamlinger

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/