Top_Logo.png

Gaveregulativ for Vestsjællands Jagtforening

Dette regulativ beskriver i hvilke situationer, at foreningen giver en gave til et ordinært medlem, repræsentant i Jægerrådet fra egen forening, og til et bestyrelsesmedlem.

Gaver eller anden erkendtlighed til foredragsholdere, i forbindelse med receptioner hos samarbejdspartnere, i forbindelse med besøg, præmier til konkurrencer eller anden præmiering, æresmedlemmers eller bestyrelsesmedlemmers bisættelse/begravelse og lignende anliggender, besluttes af bestyrelsen af foreningen.

Der gives gave til ordinære medlemmer i tilfælde af:

Anliggende                                                                                                       Gave størrelse

Jubilæer af forbundet (følger forbundets tildeling) Diplom og nål betales af foreningen

Tildeling af hædersbevisninger                                                                    Gave til værdi af – ca. 200 kr.

Æresmedlemmers runde fødselsdage fra 60 år.                                       Gave til værdi af – ca. 200 kr.

(Foreningen betaler æresmedlemmers årlige kontingent. Æresmedlemmer betaler selv for forplejning, deltagergebyrer og lign. ved arrangementer i foreningen)

Der gives gave til medlemmer af bestyrelsen, suppleanter, og egen repræsentant i Jægerrådet.

Anliggende                                                                                                Gave størrelse

Jubilæer af forbundet (følger forbundets tildeling) Diplom og nål betales af foreningen

Tildeling af hædersbevisninger                                                              Gave til værdi af – ca. 200 kr.

Udtrædelse af bestyrelsen eller Jægerråd.                                           Gave til værdi af – ca. 200 kr.

Suppleanters udtrædelse af bestyrelsen eller Jægerråd.                   Gave til værdi af – ca. 200 kr.

(Gave ved udtrædelse gives kun såfremt at bestyrelsesmedlemmet eller suppleanten har siddet i mindst 2 år)

Blomst eller krans ved begravelser/bisættelser af æres- og bestyrelsesmedlemmer besluttes af bestyrelsen.

Gaveregulativet vedtaget på bestyrelsesmøde d. 17.8.2017.

Senest revideret på bestyrelsesmøde d. 19.8.2019.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/