Top_Logo.png

Formandens beretning til ordinær generalforsamling d. 20.9.2017 kl. 19. på Skipperkroen, Mullerup.

 

Kære medlemmer

Vi er nu samlet til den første ordinære generalforsamling i vores forening. Vi skriver igen lidt videre på vores historie.

Det er nu knap 5 måneder siden at vi havde stiftende generalforsamling for vores nye forening og jeg vil her berette lidt om hvad vi har brugt tiden til.

Vi har i bestyrelsen haft travlt med at få fusioneret de 2 tidligere foreninger (Høng Ørslev Solbjerg- og Kalundborgegnens Jagtforening) til vores nye forening – Vestsjællands Jagtforening.

Alle medlemmer er nu ført over i den nye forening, vi har fået sammenført vores økonomier så vi nu kun har en konto i Arbejdernes Landsbank. Vi har fået designet det nye Logo, og vi har fået talt med mange af vores samarbejdspartnere og har fået styr på det administrative i forhold til disse.

Der er blevet lavet helt ny hjemmeside, www.vestsj-jagt.dk, og der er lavet ny facebookgruppe. Der er også lavet ny sms-service liste.

 

Vi startede med at holde det første bestyrelsesmøde d. 15.5.2017.

På mødet startede vi med at konstituere bestyrelsen og posterne blev fordelt.

Formand: Hans Henrik Madsen – valgt på stiftende generalforsamling.

Næstformand – Kurt Olsen

Kasserer – Erik Pedersen

Sekretær – Stina Kaufmann

 

Der blev på det første møde også aftalt/fordelt en masse arbejdsopgaver, samt sat navne på de som skal være tovholdere på de forskellige udvalg. Det er jo rart at hvert udvalg har en person i bestyrelsen som de kan referere til.

Udvalg:

-Flugtskydningsudvalg: Tovholder Kurt

-Riffeludvalg: Medlem Preben Jespersen har stadig kontakt med Antvorskov, og indtil videre har Hans Henrik været tovholder.

-Ny-jæger: Erik er tovholder

-Hundeudvalg: Benjamin er tovholder

-Klubhus: Hans Henrik er tovholder.

-Bueudvalg: Kurt er tovholder.

-Hjemmeside, Facebook og SMS- Benjamin og Stina

 

Der er siden den stiftende generalforsamling afholdt 3 bestyrelsesmøder. Derudover har vi deltaget i Jægerrådsmøder og kredsmøder.

Formandens_beretning_til_ordinr_generalforsamling_d._20.9.2017..docx

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/