Top_Logo.png

Vestsjællands Jagtforening


Vestsjællands Jagtforening er stiftet d. 27.4.2017 ved den stiftende generalforsamling som blev afholdt på Mullerup Kro i Vestsjælland.


Foreningen er opstået ved en fusion mellem de 2 tidligere foreninger, Kalundborgegnens Jagtforening og Høng-Ørslev- Solbjerg Jagtforening (H.Ø.S.).
Ved sammenlægningen var det samlede medlemstal ca. 400 fordelt med 200 fra hver forening.
De 2, nu tidligere, foreninger er også blevet til efter fusioner, H.Ø.S. blev stiftet i år 1992, og Kalundborgegnens Jagtforening blev stiftet i år 1994. Begge foreninger har dog historie langt længere tilbage da de jo er skabt efter tidligere fusioneringer af gamle jagtforeninger. H.Ø.S. var en fusionering af Høng-, Ørslev-, og Solbjerg Jagtforening, og Kalundborgegnens Jagtforening var en fusion af Rørby-, Årby- og Kalundborg- Jagtforening.
Vestsjællands Jagtforenings formål er at samle alle jægere indenfor foreningens område og fremme deres interesser i tilslutning til Danmarks Jægerforbunds formål.
Vi gør dette bl.a. ved at afholde en bred vifte af arrangementer, kurser og jagt.
Vores vision for den nye forening er bl.a. at finde et område hvor vi kan skabe nogle nye rammer med klubhus m.v., som kan blive til glæde for foreningens mange medlemmer, og hvor vi kan mødes til socialt samvær, til aktiviteter og hvor vi kan pleje vores fælles interesser.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/