Top_Logo.png

Kontingentsatser 2023

Medlemskategori              Kontingent i alt

Ordinær                                         965

Junior 0-15 år                               111

Ungdom 16-25 å                          490

Senior (født 1948 eller tidl.)      625

Husstand                                       500

Ekstraordinær                              130

Støttemedlem u/jagttegn           315

Kursister                                           -

Direkte medlem i DJ                   1024  

rabat u/tilsendelse af Jæger – rabat på kr. 141. som kan opnås i alle
kategorier der har ret til at få tilsendt blad.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/