Top_Logo.png

Kontingentsatser 2020

Medlemskategori              Kontingent i alt

Ordinær                                         910

Junior 0-15 år                               105

Ungdom 16-25 å                          465

Senior (født 1948 eller tidl.)      595

Husstand                                       475

Ekstraordinær                              120

Støttemedlem u/jagttegn           310

Kursister                                           -

Direkte medlem i DJ                   969  

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/